Показване на всички резултати 3

CAS NO. ИМЕ НА ПРОДУКТА ПРЕГЛЕД
  1002304-34-8 AMG208 (1002304-34-8)

  AMG 208 е малък молекулен инхибитор на c-Met, който е добре охарактеризиран рецепторна тирозин киназа, експресирана на повърхността на ...

  1100598-32-0 EMD1214063 (1100598-32-0)

  EMD1214063 е инхибитор на MET тирозин киназата с потенциална антинеопластична активност. MET тирозин киназа инхибитор EMD 1214063 селективен ...

  905854-02-6 Тивантиниб (ARQ197) (905854-02-6)

  Показано е, че тивантиниб (ARQ197) предотвратява индуцирани от HGF / c-met клетъчни отговори in vitro. Tivantinib (ARQ197) притежава антитуморна активност ...