Показване 1-12 на резултатите 21

CAS NO. ИМЕ НА ПРОДУКТА ПРЕГЛЕД
  1253952-02-1 AR-13324 хидрохлорид (1253952-02-1)

  AR-13324 хидрохлоридът е ROCK и инхибитор на норепинефринов транспортер.AR-13324 хидрохлорид (Netarsudil) е инхибитор на Rho киназа с ...

  1422144-42-0 AR-13324 mesylate (1422144-42-0)

  AR-13324 е малка молекула инхибитор на Rho киназа и норепинефринов транспортер; намалява вътреочното налягане (IOP) при нормално ...

  170364-57-5 Ензастаурин (LY317615) (170364-57-5)

  Ензастаурин (LY317615) е мощен PKCp селективен инхибитор с IC50 на 6 nM, 6-към 20-кратна селективност срещу PKCa, PKCy и PKCε….

  105628-07-7 Fasudil hydrochloride (105628-07-7)

  Fasudil Hcl (HA-1077; AT-877) е мощен инхибитор на ROCK-II, PKA, PKG, PKC и MLCK с Ki на 0.33 μM, 1.6 μM, 1.6 μM, 3.3 μM и 36 μM,

  133052-90-1 GF109203X (133052-90-1)

  Бисиндолилмалеимид I (GF109203X) е високо селективен, проницаем за клетките и обратим инхибитор на протеин киназа С (РКС) с Ki стойност на 1 ...

  133053-19-7 GO6983 (133053-19-7)

  Go 6983 е инхибитор на пан-РКС срещу PKCα, PKCβ, PKCγ и PKCδ съответно сX50 на 7 nM, 7 nM, 6 nM и 10 nM; по-малко мощен за PKC ...

  850664-21-0 GSK269962A (GSK269962) (850664-21-0)

  GSK269962A (GSK269962) е мощен инхибитор на ROCK (стойностите на IC50 са съответно 1.6 и 4 nM за рекомбинантен човешки ROCK1 и ROCK2); показва ...

  223645-67-8 K-115 (свободна база) (223645-67-8)

  Свободната база на Ripasudil (K-115 свободна база) е специфичен инхибитор на ROCK, с IC50s на 19 и 51 nM за ROCK2 и ROCK1, съответно ....

  911417-87-3 KD025 (911417-87-3)

  KD025 е орално достъпен и селективен инхибитор на ROCK2 с IC50 и Ki от 60nM и 41 nM, съответно ...

  <td>

  1192189-69-7 LX7101 HCL (1192189-69-7)

  LX7101 е мощен инхибитор на LIMK и ROCK2 с IC50 стойности на 24, 1.6 и 10 nM за LIMK1, LIMK2 и ROCK2, съответно; също възпрепятства ...

  209984-57-6 LY411575 (209984-57-6)

  LY411575 е мощен инхибитор на у-секретазата с IC50 на 0.078 nM / 0.082 nM (мембрана / клетъчна основа), също инхибира Notch clevage с / ... \ t

  471905-41-6 MK-0752 (471905-41-6)

  MK-0752 е умерено мощен инхибитор на у-секретаза, който намалява продукцията на АрХНУМХ с IC40 на 50 nM. Фаза 5 / 1….

  <td>