Холдингът Cofttek е ограничен

Синтетично персонализиране

Синтетично персонализиране

Cofttek за наркотици Discovery е облачно-базирано, когнитивно решение, което анализира научните знания и данни, за да разкрие известни и скрити връзки, които могат да помогнат за увеличаване на вероятността от научни открития.

Платформата позволява на изследователите да генерират нови хипотези с помощта на динамични визуализации, предсказани от доказателства прогнози и обработка на естествен език, обучени в областта на науките за живота.

Cofttek за откриване на лекарства може да ускори идентифицирането на нови кандидати за лекарства и нови цели за лекарства, като използва потенциала на големите данни.