Уролитин на прах

Cofftek имат способността да масово произвеждат и доставят уролитин а и уролитин b при условие на cGMP.

Въведение в уролитините

Уролитините са вторични метаболити на елаговата киселина, получени от елаготанини. При хората елагитанините се превръщат от чревната микрофлора в елагова киселина, която допълнително се трансформира в уролитини А, уролитин В, уролитин С и уролитин D в дебелите черва.

Уролитин А (UA) е най-разпространеният метаболит на елаготанините. Не е известно обаче, че уролитин А се среща естествено във всички хранителни източници.

Уролитин В (UB) е богат метаболит, произведен в червата чрез трансформация на елаготанини. Уролитин В е последният продукт, след като всички други уролитинови производни се катаболизират. Уролитин В се намира в урината като уролитин В глюкуронид.

  Уролитин А 8-метиловият етер е междинен продукт по време на синтеза на уролитин А. Той е важен вторичен метаболит на елаготанин и притежава антиоксидантни и противовъзпалителни свойства.

Механизъм на действие на уролитин А и В

● Уролитин А предизвиква митофагия
Митофагията е една форма на автофагия, която помага да се елиминират увредените митохондриали за тяхното оптимално функциониране. Автофагия се отнася до общия процес, при който цитоплазменото съдържание се разгражда и съответно рециклира, докато митофагията е разграждането и рециклирането на митохондриите.

По време на стареенето намаляването на автофагията е един аспект, водещ до намаляване на митохондриалната функция. Освен това оксидативният стрес също може да доведе до ниска автофагия. Уролитин А притежава способността да елиминира увредените митохондрии чрез селективна автофагия.

● Антиоксидантни свойства
Оксидативният стрес възниква, когато има дисбаланс между свободните радикали и антиоксиданта в организма. Тези излишни свободни радикали често са свързани с много хронични заболявания като сърдечни заболявания, диабет и рак.

Уролитините А и В проявяват антиоксидантни ефекти чрез способността си да намаляват свободните радикали и по-специално нивата на вътреклетъчния реактивен кислород (ROS), а също така инхибират липидната пероксидация при определени типове клетки.

Освен това уролитините са способни да инхибират някои окислителни ензими, включително моноаминооксидаза А и тирозиназа.

● Противовъзпалителни свойства
Възпалението е естествен процес, при който телата ни се борят срещу всяко паднало нещо като инфекции, наранявания и микроби. Хроничното възпаление обаче може да бъде вредно за организма, тъй като това е свързано с различни разстройства като астма, сърдечни проблеми и рак. Хронично възпаление може да възникне поради нелекувано остро възпаление, инфекции или дори свободни радикали в тялото.

Уролитините А и В проявяват противовъзпалителни свойства, като инхибират производството на азотен оксид. Те специално инхибират индуцируемия протеин на азотен оксид синтаза (iNOS) и експресията на мРНК, които са отговорни за възпалението.

● Антимикробни ефекти
Микроби, включително бактерии, гъбички и вируси, се срещат естествено в околната среда и дори в човешкото тяло. Въпреки това, няколко микроба, посочени като патогени, могат да причинят инфекциозни заболявания като грип, морбили и малария.

Уролитин А и В са в състояние да проявяват антимикробна активност чрез инхибиране на кворум. Чувството на кворум е начин на бактериална комуникация, който дава възможност на бактериите да откриват и контролират свързани с инфекцията процеси като вирулентност и подвижност.

● Инхибиране на протеиновото гликиране
Гликацията се отнася до не ензимно свързване на захар към липид или протеин. Той е основен биомаркер при диабет и други разстройства, както и при стареене.

Високото протеиново гликиране е вторичен ефект на хипергликемията има основна роля при сърдечно-съдови заболявания, като диабет и болестта на Алцхаймер.

Уролитин А и В притежават антигликативни свойства, които са зависими от дозата, които са независими от тяхната антиоксидантна активност.

Ползите от уролитин А и В

Уролитините имат много благоприятни ефекти, подкрепени от доказателства, основани на изследвания за противовъзпалителните, антиканцерогенните, антиоксидантните и антимикробните свойства. Ползите от уролитин А са тясно свързани с ползите от уролитин В. По-долу са дадени някои ползи, съобщени от уролитини;
Ползите от уролитин А
(1) Може да удължава живота
Уролитин А индуцира митофагията, като избирателно премахва увредените митохондрии. Това също гарантира рециклирането на митохондриите за оптимално функциониране. Митохондриите често се увреждат с възрастта, а също и поради стрес. Отстраняването на увредените митохондрии играе роля за удължаване на живота.

В проучване на червеи, добавката уролитин, прилагана на 50 цМ от стадия на яйце до смъртта, е установена, че удължава живота им с 45.4%.

В друго проучване, проведено през 2019 г. с използване на застаряващи човешки фибробласти, е установено, че добавката уролитин А проявява потенциал против стареене. Той успя да увеличи експресията на колаген от тип 1 и също така да намали експресията на матричната металопротеиназа 1.

Малко проучване при хора показва също, че UA е в състояние да подобри митохондриалната функция и здравето на скелета при възрастни хора, когато се прилага перорално при 500-1000mg за период от четири седмици.

(2) Помогнете за предотвратяване на рак на простатата
Уролитините и техните предшественици, елагитанини, притежават противоракови свойства. Те са в състояние да инхибират раково-клетъчната пролиферация чрез спиране на клетъчния цикъл и предизвикване на апоптоза. Апоптозата се отнася до програмирана клетъчна смърт, при която тялото елиминира потенциалните ракови клетки, а също и други заразени клетки.

В проучване на мишки, инжектирани с човешки ракови клетки, е установено, че метаболитите на елагітанини (уролитин А) инхибират растежа на рака на простатата. Освен това проучването отчита по-висока концентрация на метаболитите в тъканите на простатната жлеза, дебелото черво и червата.

(3) Когнитивно подобрение
Уролитин А е в състояние да предпази невроните от смърт и също така може да предизвика неврогенезата чрез противовъзпалителна сигнализация.

В проучване на мишки с увреждане на паметта, беше установено, че уролитин А подобрява когнитивното увреждане и предпазва невроните от апоптоза. Това предполага, че UA може да се използва за лечение на болестта на Алцхаймер (AD).

(4) Потенциал против затлъстяване
Изследванията показват, че елагитанините са в състояние да инхибират натрупването на липиди, а също и адипогенни маркери, като протеин за ранен растеж 2, както и протеин, свързващ усилвателя, чрез спиране на клетъчния цикъл.

Установено е, че уролитин А подобрява чувствителността към инсулин, като по този начин предотвратява развитието на затлъстяване.

В проучване на мишки с индуцирано затлъстяване, установено е, че добавката уролитин А предотвратява предизвиканото от диетата затлъстяване и метаболитни нарушения при мишки. Проучването показва, че лечението с UA увеличава разхода на енергия, като по този начин намалява телесната маса.

Ползите от уролитин В
Добавките с уролитин В също имат няколко ползи за здравето и повечето от тях са подобни на ползите от уролитин А.

(1) Противораков потенциал
Противовъзпалителните свойства на уролитин В го правят добър кандидат за борба с рака. Някои изследователи съобщават за този потенциал във фибробластите, микрофагите и ендотелните клетки.

Проучванията съобщават, че UB инхибира различни видове рак като рак на простатата, дебелото черво и пикочния мехур.

В проучване, включващо човешки ракови клетки на дебелото черво, елагитанините, елаговата киселина и уролитините А и В са оценени за техния антираков потенциал. Те съобщават, че всички лечения са в състояние да инхибират растежа на раковите клетки. Те инхибират пролиферацията на раковите клетки чрез спиране на клетъчния цикъл на различни фази, а също и чрез индуциране на апоптоза.

(2) Може да помогне в борбата срещу оксидативния стрес
Уролитин В притежава отлични антиоксидантни свойства чрез намаляване на нивата на реактивни кислородни видове и липидна пероксидация в някои видове клетки. Високите нива на ROS са свързани с много разстройства като болестта на Алцхаймер.

В проучване с невронални клетки, изложени на оксидативен стрес, бе установено, че добавката уролитин В, както и уролитин А защитават клетките от окисляване, следователно увеличават клетъчната преживяемост.

(3) Уролитин В за подобряване на паметта
Съобщава се, че уролитин b подобрява пропускливостта на кръвната бариера. Това засилва когнитивното функциониране.

Проучванията показват, че уролитин В може да бъде потенциален подобрител на паметта чрез подобряване на общото когнитивно функциониране.

(4) Предотвратява загубата на мускулна маса
Мускулната загуба може да настъпи поради различни причини като разстройства, стареене и дефицит на протеин в диетата. Могат да се използват няколко мерки за спиране, ограничаване или по-добро предотвратяване на загуба на мускулна маса, включително упражнения, лекарства и аминокиселини, както и полифеноли.

Уролитините могат да бъдат класифицирани като полифеноли и играят роля за предотвратяване на загубата на мускули, като активират синтеза на мускулни протеини и също така забавят разграждането.

В проучване с мишки е установено, че добавките Urolithin В, прилагани за определен период от време, подобряват тяхното мускулно развитие, тъй като се вижда, че мускулите стават по-големи.  

(5) Уролитин В се бори срещу възпалението
Уролитин В притежава противовъзпалителни свойства, като намалява повечето маркери на възпаление.

 При проучване на плъхове с индуцирана бъбречна фиброза, бе установено, че уролитин В подобрява бъбречното увреждане. Той засилва бъбречната функция, морфологията на бъбрека, както и намалява маркерите за бъбречно увреждане. Това показва, че UB е в състояние да смекчи бъбречното възпаление.

(6) Синергични ползи от уролитин А и В
Синергични ефекти са съобщени и при комбинация от уролитин А и В в когнитивната функция и капацитет. Изследването посочва, че тази комбинация може да се използва за лечение или предотвратяване на нарушения, свързани с деменция, като тревожност или разстройство на Алцхаймер.

Други ползи, свързани с уролитините, са;
  • невропротекция
  • Подобрява метаболитния синдром

Уролитин А и В хранителни източници

Не е известно, че уролитините се срещат естествено във всякакви хранителни източници. Те са продукт на трансформация на елаговите киселини, които се получават от елагитанини. Елагитанините се трансформират в елагични киселини чрез микробиота на червата, а елагиновата киселина се преобразува в метаболити (уролитини) в дебелите черва.

  Елаготанините се срещат естествено в хранителни източници като нарове, плодове, включително ягоди, малини, боровинки и къпини, грозде мускадин, бадеми, гуава, чай и ядки като орехи и кестени, както и напитки на възраст от дъб, например червено вино и уиски от дъбови бъчви.

Следователно можем да заключим, че храни с уролитин А и храни с уролитин В са богати на елаготанин храни. Струва си да се отбележи, че бионаличността на елагонинин е много ограничена, докато неговите вторични метаболити (уролитини) са лесно бионалични.

Екскрецията и производството на уролитини варират значително при отделните индивиди, тъй като превръщането от елаготанини разчита на микробиота в червата. В това преобразуване участват специфични бактерии, които варират при отделните индивиди, където някои имат висока, ниска или липсва подходяща микробиота. Хранителните източници също се различават по нивата на елаготанините. Следователно потенциалните ползи от елаготанините варират при отделните индивиди.

Уролитин А и В добавки

Добавките на уролитин А, както и добавките на уролитин В се намират лесно на пазара като богати на елаготанин добавки към храната. Уролитин А добавки също са лесно достъпни. Основно добавките от нар се продават широко и се използват с успех. Тези добавки се синтезират от плодовете или ядките и се формулират в течна или прахообразна форма.

Поради различия в концентрацията на елаготанини в различни храни, клиентите на уролитин а го купуват, като вземат предвид източника на храна. Същото се отнася и за набавянето на уролитин В на прах или течни добавки.

Малкото клинични проучвания при хора, проведени с уролитин А на прах или В, не са съобщили за сериозни странични ефекти от прилагането на тези добавки.

справка:

  1. Гарсия-Муньос, Кристина; Vaillant, Fabrice (2014-12-02). „Метаболитна съдба на елаготанините: последици за здравето и перспективи за изследване за иновативни функционални храни“. Критични отзиви в науката за храните и храненето.
  2. Bialonska D, Kasimsetty SG, Khan SI, Ferreira D (11 ноември 2009 г.). "Уролитините, чревни микробни метаболити на нар елагитанини, проявяват мощна антиоксидантна активност в клетъчен анализ". J Agric Food Chem.
  3. Бодуел, Греъм; Поти, Ян; Нандалуру, Пенчал (2011). „Един общ синтез на уролитин М7 на базата на дилс-елша с електронно търсене“.